arrow

Serwis

zgłaszanie reklamacji

Reklamacje należy zgłaszać poprzez stronę internetowa www.izam.com.pl, zakładka Reklamacje. W przypadku, gdy Reklamujący nie jest użytkownikiem sytemu lub nie ma możliwości zgłoszenia reklamacji poprzez system iZam, warunkiem przyjęcia towaru do Serwisu Technicznego Platinet S.A jest wypełnienie Formularza Reklamacyjnego i załączenie go wraz z towarem do przesyłki.

Aby dostarczyć produkt do serwisu należy go wysłać na własny koszt na adres siedziby firmy w Krakowie. Na przesyłce należy nanieść nadany przez iZam numer reklamacji RLS. Instrukcja dodawania reklamacji RLS w Pulpicie Kontrahenta znajduje się poniżej. Naprawione produkty są odsyłane do Klienta na koszt firmy Platinet S.A.

serwis pogwarancyjny

Firma Platinet S.A. świadczy także serwis pogwarancyjny. Cennik napraw znajduje się poniżej. Ceny pozostałych części i usług ustalane są indywidualnie, w zależności od usterki.

niezgodności w przesyłce – uszkodzony towar

Wszelkie niezgodności należy zgłosić natychmiast po otrzymaniu towaru, nie później niż 2 dni robocze od dostarczenia przesyłki przez kuriera. Reklamacje nie zgłaszane w tym terminie nie będą uwzględniane. Reklamacje należy zgłosić poprzez wypełnienie PROTOKOŁU NIEZGODNOŚCI, który znajduje się poniżej i przesłanie go na adres e-mail: serwis@platinet.pl lub faxem: (+48) 12 651 05 74.

zwrot towarów

Wszelkie niezgodności należy zgłosić natychmiast po otrzymaniu towaru, nie później niż 7 dni kalendarzowych od dostarczenia przesyłki przez kuriera. Reklamacje nie zgłaszane w tym terminie będą wymagały rozpatrzenia ze strony Platinet S.A. W przypadków zwrotów towarów sprzedanych później niż jeden miesiąc od daty zgłoszenia, pobierana będzie opłata w wysokości 10% kwoty netto od zwracanego towaru. Klient ponosi koszty wysyłki jeśli zwrot nie wynika z pomyłki sprzedawcy Platinet S.A. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne i nieuszkodzone opakowanie, powinien nadawać się do ponownej sprzedaży.

rozstrzyganie sporów

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

wsparcie techniczne
support

Sterowniki i instrukcje obsługi można pobrać ze strony www.support.platinet.pl

Opisy produktów i parametry techniczne znajdują się na stronie www.sklep.platinet.pl

infolinia techniczna
dla klientów

tel. 012 65 10 599

W godzinach: 9:00 – 17:00

dane
kontaktowe

PLATINET S.A. – SERWIS

ul. Tadeusza Śliwiaka 48, 30-798 Kraków

tel. 012 65 10 599, fax. 012 65 10 574

email: serwis@platinet.pl

godziny pracy: 9:00 – 17:00

formularze do pobrania